Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Általános szerződési feltételek

Üzlet üzemeltetője: ROBOT WORLD s.r.o.
A társaság székhelye: Běloveská 944, Náchod 547 01
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 49813366 ADÓAZONOSÍTÓ SZÁM: CZ49813366
Bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 4987-es betét.
A ROBOT WORLD s.r.o. a nemzetközi együttműködésért bejegyezve a One Stop Shop (OSS)-ben és az értékesítésből 27%-os magyar adókulcs kerül megfizetésre.
Banki kapcsolat: 10800007-90000000-15532009
IBAN: HU10 1080 0007 9000 0000 1553 2009

email cím: [email protected]

www.robotworld.hu internetes címen található webáruházon keresztül történő értékesítéshez

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "Általános Szerződési Feltételek") a ROBOT WORLD s.r.o. társaság, székhelye: Běloveská 944, Náchod 547 01, cégjegyzékszám: 49813366, bejegyezve a Hradec Králové-i Kerületi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 4987-es betét (a továbbiakban: "Eladó") szabályozza az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéseket (a továbbiakban: "Adásvételi Szerződés") vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a www.robotworld.hu címen található oldalon (a továbbiakban: "Weboldal") a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felülete") keresztül üzemelteti.

1.2. Az Adásvételi Szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is meg lehet állapodni. Az Adásvételi Szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel szemben. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában nem válik a szerződés tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

1.3. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az Adásvételi Szerződés szerves részét képezik. Az Adásvételi Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek magyar nyelven készül. Az Adásvételi Szerződés magyar nyelven is megköthető.

1.4. Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

1.5. Az Eladó Adásvételi Szerződés szerinti teljesítési határideje 30 nap, ami az Eladó által tett  utolsó visszaigazolástól számít.

1.6. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy a fuvarozás és csomagolás költsége merülhet még fel plusz költségként.

2. FELHASZNÁLÓI FIÓK

2.1. A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.2. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.3. A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.4. Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő 36 hónapnál hosszabb ideig nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az Adásvételi Szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles az árukra vonatkozó Adásvételi Szerződést kötni.

3.2. Az áruház webes felülete információkat tartalmaz az árukról, beleértve az egyes áruk árait is. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az Eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett Adásvételi Szerződést kössön.

3.3. Az webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat.

3.4. Az áruház webes felületén felsorolt, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, a Magyarországon szállított árura.

3.5. Az áruk megrendeléséhez a Vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

3.5.1. megrendelt áru (a megrendelt árukat a Vevő "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.5.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek és

3.5.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.6. Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a megrendelést a "megrendelés" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói felületen vagy a megrendelésben megadott elektronikus címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.7. A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől további megrendelési megerősítést kérni (például írásban vagy telefonon).

3.8. Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

3.9. A Vevő beleegyezik abba, hogy az Adásvételi Szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az Adásvételi Szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.


4. A TERMÉKEK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az termékek árát és az áruknak az Adásvételi Szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

  • utánvétellel a Vevő által a megrendelésben megadott helyen;
  • átutalással az Eladó Citibanknál Europe Plc. vezetett, 10800007-90000000-15532009 számú számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");
  • készpénzmentesen bankkártyával;

4.2. A Vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az Eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Szállításkor történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Készpénzmentes fizetés esetén a vételár az Adásvételi Szerződés megkötésétől számított 10 napon belül esedékes.

4.5. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő köteles az áru vételárát a fizetés Változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az Eladó számláján.

4.6. Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elszállítanák.

4.7. Az Eladó által a Vevőnek az termékek árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

4.8. Az Eladó az Adásvételi Szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó CENTRUM CZECH s.r.o.hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

4.9. Abban az esetben, ha a webes felületen vagy a rendelési folyamat során a termékek árával kapcsolatban egyértelműen bizonyítható technikai hiba lép fel, nem vagyunk kötelesek a termékeket ezen a nyilvánvalóan hibás áron kiszállítani a kedves vásárlóknak.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1. Jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási időszak attól a naptól kezdve tart 14 napig, amelyen Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik fél, aki nem lehet a szállító, birtokba vette az utolsó árut.

Ahhoz, hogy elállási jogát gyakorolhassa, értesítenie kell minket . arról az elhatározásáról, hogy eláll a szerződéstől egy egyértelmű nyilatkozat (pl. postai levél, vagy e-mail) formájában. Ehhez használja az elállási formanyomtatványt. 

Az elállási idő betartása érdekében úgy számoljon, hogy az elállási jog gyakorlásáról szóló közlést az elállási időszak lejárta előtt el kell küldenie.

Vevő tudomásul veszi, hogy nem lehet elállni az árubeszerzésre vonatkozó Adásvételi Szerződéstől, amelyet:

a) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

c) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

f) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

g)  olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

h) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

i) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

j) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

k) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

5.2. Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az Adásvételi Szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az Adásvételi Szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni, azzal a feltétellel, hogy ha az Adásvételi Szerződés tárgya többféle áru vagy több részben lett kiszállítva, ez a határidő az utolsóként kiszállított termék átvételétől számít. Az Adásvételi Szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az Adásvételi Szerződéstől való elálláshoz a Vevő használhatja az Eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az Adásvételi Szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy az Eladó [email protected] elektronikus levelezési címére küldheti meg.

5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Adásvételi Szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az Adásvételi Szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton.

5.4. A Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó a Vevő által kapott pénzeszközöket a Vevőnek a Szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszaadni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a Vevő eláll az Adásvételi Szerződéstől, az Eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a Vevőnek visszafizetni, amíg a Vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte a vállalkozónak.

5.5. Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.6. Amíg a Vevő át nem veszi az árut, az Eladó jogosult bármikor elállni az Adásvételi Szerződéstől. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek a Vételárat, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

5.7. Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az Adásvételi Szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

5.8. Meghosszabbított visszaküldési lehetőség.
 Extra szolgáltatásként kiterjesztett visszaküldési lehetőséget kínálunk (például ha kiderül, hogy Karácsonyra nem megfelelő ajándékot vásárolt). A meghirdetett akció keretén belül a termék kártyáján, a kosárban, majd később a számlán is feltüntetjük azt a legkésőbbi dátumot, ameddig visszaküldheti a terméket.

Ezt a lehetőséget a termék megvásárlásakor a kosárban vagy a termék kártyáján kell bejelölni. Visszaküldés esetén a termék csomagolása lehet nyitott, de csak sértetlen állapotban fogadjuk el. A terméken nem lehetnek használatra utaló jelek. Ellenkező esetben a meghosszabbított visszaküldési lehetőség garanciája nem érvényesíthető az ilyen termékre.

6. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSA - KÉZBESÍTÉSE

6.1. Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2. Az Eladó az Adásvételi Szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani. A robotworld.hu e-shop a Magyarországon tartózkodó vásárlóknak szól, ezért a rendelés szállítási címének az ország földrajzi területén kell lennie. Nem vagyunk kötelesek feldolgozni az ezen a területen kívüli címmel rendelkező megrendeléseket. Ha másik országból vásárol, kérjük, látogasson el a www.robotworld.com oldalra, és válassza ki a tartózkodási helyének megfelelő országot.

A Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni. Abban az esetben, ha a Vevő oldalán felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket, illetve az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.3. Az áru fuvarozótól való átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.4. A felek további jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja. A szállított árut a Vevő minden esetben köteles átvenni és megfelelően raktározni.

Ha a Vevő fuvarozási, vagy egyéb hibát észlel az árun, köteles írásban, a megfelelő kárbejelentő űrlap/jegyzőkönyv kitöltésével a fuvarozó céggel a kifogást haladéktalanul közölni. 

6.5. A termékek szállítási ideje mindig a termékek elérhetőségétől, valamint a választott szállítási és fizetési módtól függ. A külső fuvarozók szállítási idejét azonban nem tudjuk ellenőrizni. Ha problémái vannak a szállítási idővel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, és megpróbáljuk megoldani a helyzetet a fuvarozóval.

6.6. Vis maior /erőhatalom

Bármely üzemzavar, beszállítói késedelem, nyersanyag-, energia- vagy munkaerőhiány, sztrájk, kizárás, a szállítási szektorban fellépő nehézség, forgalmi akadály és állami rendelkezés, háborús, polgárháborús helyzet, zavargások, valamint más hasonló, az Eladó által nem befolyásolható külső körülmény fellépése mentesít bennünket az adott nehézség fennállásának idejére szállítási kötelezettségünktől.

A vis maior helyzetről és a késedelem várható időtartamáról az Eladó haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt.

6.7. Eladó – a Vevő egyidejű tájékoztatása mellett - jogosult részszállításra és adott esetben a részszállítmányok külön-külön leszámlázására.

6.8. A teljesítés helye valamennyi szállítás tekintetében az Eladó székhelye.

6.9. Kárveszély átszállása

A kárveszély az áru átadásakor/feladásakor (saját szállítás esetén a Vevő általi átvétel időpontjában) átszáll a Vevőre. Az áru feladásáról tájékoztatjuk a Vevőt.

6.10 Valamennyi küldeményünk szállítása a Vevő kockázatára történik. Cégünk fenntartja magának a jogot a szállítás módjának és útvonalának kiválasztására. Lehetőség szerint figyelembe vesszük Vevőnk egy meghatározott vagy különleges szállítási módra vonatkozó kívánságait, ezen kívánságok azonban nem kötelező jellegűek számunkra.

 

7. Garancia és reklamáció

A garanciát a törvényes korlátok szerint nyújtják, nevezetesen:

Áru értéke: 10.000 HUF alatt  

nincs garancia

Áru értéke: 10.000 - 100.000 HUF közötti

1 év garancia

Áru értéke: 100.000 - 250.000  HUF közötti

2 év garancia

Áru értéke: 250.000 HUF fölött  

3 év garancia


A panaszokat a Robot Word csehországi központja Náchod kezeli. A Vevő az igényelt árut a Csomagküldő átvételi vagy szállítási pontjára szállítja, amely a Vevő által megadott kód alapján cégünk címére küldi az árut.

A panaszokat legfeljebb 30 napon belül feldolgozzák. A vásárlót írásban tájékoztatjuk a panasz rendezéséről.

Amennyiben  a rendezett reklamáció, javítás keretén belül visszaküldött termék nem kerül átvételre, a terméket 6 hónapig tároljuk, ezt követően pedig  visszatérítés nélkül, környezetkímélő módon ártalmatlanításra kerül.

Panaszkezelési eljárás – kattints ide

 

8. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

8.1. Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.
Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

8.2. Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan.

8.3. Az Általános Szerződési Feltételek 8.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hiba miatt, amelyre az alacsonyabb árat állapították meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódása miatt, használt áruk esetében olyan hiba miatt, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a Vevő átvette, vagy ha az áru jellegéből adódik.

8.4. Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor volt hibás.

8.5. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó telephelyének azon címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, esetleg a székhelyén vagy telephelyén is. A reklamáció időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amikor az Eladó a reklamált árut a Vevőtől átveszi.

8.6. A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

9. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

9.1. A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

9.2. Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik magatartási kódexek. A fogyasztói panaszok peren kívüli kezelését az Eladó a [email protected] elektronikus címen keresztül biztosítja.

9.3. Az Eladó a Vevő panaszának rendezéséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi meg.

9.4. Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság végzi.
 

10. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

10.1. A természetes személynek minősülő Vevő személyes adatainak védelmét a vevők adatait kizárólag saját szerződései, számlázása és könyvelése dokumentálására, adott esetben a hibás teljesítésből származó igények elbírálásához és teljesítéséhez, illetve – amennyiben ehhez a Vevő külön, önkéntesen hozzájárul, - vásárlói elégedettség méréséhez ill. hírlevél küldése céljából használja és tárolja. Az adatkezelés mindenkor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ill. az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik.

10.2. A Vevő hozzájárul a következő személyes adatok kezeléséhez: név és vezetéknév, lakcím, személyi azonosító szám, adóazonosító szám, e-mail cím, telefonszám (a továbbiakban együttesen "személyes adatok").

10.3. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó a személyes adatokat az Adásvételi Szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a Felhasználói fiók fenntartása céljából kezelje. Amennyiben a Vevő nem dönt másként, a Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó személyes adatait a Vevőnek szóló információk és kereskedelmi közlemények küldése céljából is feldolgozza. A személyes adatok e cikk szerinti teljes körű feldolgozásához való hozzájárulás nem olyan feltétel, amely önmagában megakadályozná az Adásvételi Szerződés megkötését.

10.4. A Vevő tudomásul veszi, hogy köteles személyes adatait (a regisztráció során, a felhasználói fiókjában, a webáruház webes felületén történő megrendeléskor) helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, valamint köteles az Eladót indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a személyes adataiban bekövetkezett változásokról.

10.5. Az Eladó a Vevő személyes adatainak feldolgozását harmadik fél adatfeldolgozóra bízhatja. Az árukat szállító személyek kivételével az Eladó a személyes adatokat a Vevő előzetes hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik félnek.

10.6. A személyes adatok feldolgozása elektronikus formában automatizált módon, vagy papíralapon nem automatizált módon történik.

10.7. A Vevő megerősíti, hogy a megadott személyes adatok pontosak, és hogy tájékoztatták arról, hogy a személyes adatok megadása önkéntes.

10.8. Amennyiben a Vevő úgy véli, hogy az Eladó vagy az Adatfeldolgozó (10.5. cikk) a személyes adatait a Vevő magán- és magánéletének védelmével ellentétes módon vagy törvénybe ütköző módon kezeli, különösen, ha a személyes adatok a feldolgozás célját tekintve pontatlanok, a Vevő jogosult:

10.8.1 kérjen magyarázatot az eladótól vagy a feldolgozótól,

10.8.2. felszólíthatja az eladót vagy a feldolgozót, hogy orvosolja az így okozott állapotot.

10.9. Ha a Vevő tájékoztatást kér személyes adatainak kezeléséről, az eladó köteles azt megadni neki. Az Eladó jogosult az előző mondat szerinti információszolgáltatásért ésszerű díjat felszámítani, amely nem haladja meg az információszolgáltatáshoz szükséges költségeket.

Adatvédelmi irányelvek itt
 

11. KERESKEDELMI KOMMUNIKÁCIÓ KÜLDÉSE ÉS SÜTIK TÁROLÁSA

11.1. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

11.2. A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladónak az Adásvételi Szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetők a cookie-knak a Vevő számítógépén történő tárolása nélkül, a Vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

12. KÉZBESÍTÉS

12.1. A Vevő a felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre kézbesíthető.

13. PEREN KÍVÜLI VITARENDEZÉS

Fogyasztói panasz esetén a fogyasztónak minősülő vevő az alábbi testületekhez ill fórumokhoz fordulhat:

a) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnését követően elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságként a járási hivatalok járnak el 2017. január 1-től. A fogyasztóvédelmi hatósági feladatoknál illetékességi szabályként a panaszos/Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalnál indítható eljárás. A járási hivatalok elérhetőségei itt találhatók: http://jarasinfo.gov.hu/, a fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségei pedig itt találhatók: http://www.kormanyhivatal.hu/hu

b) Társaságunk és a fogyasztónak minősülő vevő közötti fogyasztói jogviták peren kívül is rendezhetők. Az ilyen peren kívüli vitarendezésre a békéltető testületek rendelkeznek hatáskörrel. A békéltető testület elött folyó eljárásban az Eladó -t együttműködési kötelezettség terheli. Belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó esetében a belföldi lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei az alábbi linken megtalálhatók:

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/
http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

c) A vitarendezésre az Online Vitarendezési honlap (https://webgate.ec.europa.eu/odr) is használható.

 

14. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.1. Ha az adásvételi szerződés által létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog irányadó, és hogy az esetleges vitás kérdéseket a cseh bíróságok, nevezetesen az eladó általános bírósága fogja eldönteni. Ez nem érinti a fogyasztó általános érvényű jogszabályi előírásokból eredő jogait.

14.2. Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az Adásvételi Szerződés vagy az általános szerződési feltételek módosítását írásban kell megtenni.

14.3. Az Adásvételi Szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

14.4. Az Adásvételi Szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatvány minta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

14.5. Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím CENTRUM CZECH s.r.o., Běloveská 944, Náchod 547 01, e-mail cím [email protected], telefon: +36 1 999 0109

14.6. Tárhelyszolgáltató: ZONER software, a.s., Cím: Nové sady 18, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, Kapcsolat: E-mail [email protected], Tel. +420 603 196 637 

 

Náchod 2023.01.16.Fontos dokumentumok letöltése:
Az Adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatvány
Reklamáció, garancia utáni szerviz formanyomtatvány 
Üzleti feltételek
Panaszkezelési eljárás

 

A terméket bekerült a kosárba

Bezár

Kosárba

INGYENES házhozszállítás!

Termék hozzáadva az összehasonlításhoz

Bezár

Mindet összehasonlítani