Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Adatvédelmi irányelvek

Ezek az adatvédelmi irányelvek (továbbá csak „irányelvek”) azt írják le, hogy kell gyűjteni, használni és tovább kezelni a www.robotworld.hu webes felület (továbbá webes felület) által begyűjtött személyes adatokat.
 

A személyes adatok kezelője:

ROBOT WORLD s.r.o., székhely Běloveská 944, 547 01 Náchod, Cseh Köztársaság

Üzleti regisztrációs szám: 49813366

áfa: CZ49813366

Bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon, C szakasz, 4987. sz.
 

A személyes adatok kezelőjének elérhetőségei:

Szállítási cím: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Cseh Köztársaság

Telefonszám: +36 199 90 109

E-mail: [email protected]

A bizalmasság nagyon fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot, mert fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak kezeléséről, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.


ELŐZETES RENDELKEZÉSEK

1.1. Milyen szabályokat tartunk be a személyes adatok kezelésekor?

A személyes adatok feldolgozása a román jog és a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jog, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016 április 27-i (EU) 2016/679 rendelete az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szerint történik.

1.2. Milyen személyes adatok?

A személyes adat minden olyan információ, amely egy adott személyt azonosít, vagy azonosítani képes. A személyes adatok különösen (de nem kizárólagosan):

azonosító adatok, például név és vezetéknév, személyi számkód, születési dátum, nem, felhasználói fiók neve;

kapcsolattartási adatok, például lakcím (vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail cím;

egyéb információk, például a cookie-kon keresztül gyűjtött információk, IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző és az operációs rendszer típusát, a webes felület látogatásainak idejét és számát, valamint egyéb hasonló információkat.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

2.1. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Ezeket a személyes adatokat főként rendelés leadásakor vagy felhasználói fiók regisztrálásakor adja meg.

Ezenkívül a webes felület elérésekor és használatakor bizonyos személyes adatok gyűjtése és tárolása történhet cookie-kon keresztül.

2.2. Milyen célból dolgozzuk fel a személyes adatait?

Az áru vagy szolgáltatások megrendeléséhez megadott személyes adatok az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kizárólag a szerződés teljesítése, azaz áru vagy szolgáltatások szállítása céljából gyűjthetők. Ezen adatokat a jogszabályból eredő kötelezettségeink teljesítése (különös tekintettel a számviteli kötelezettségek, adóbizonylatok archiválása stb.) teljesítése céljából is kezelhetjük.

A felhasználói fiók regisztrációjához megadott személyes adatok az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kizárólag a felhasználói fiókhoz való hozzáférés, üzenetek és kezelés céljából gyűjthetőek.

Hozzájárulása webes felületen történő megerősítése esetén a rendelés leadása vagy az ügyfélfiók regisztrálása során megszerzett személyes adatait kezelhetjük közvetlen üzleti és marketing üzenetek küldése céljából, vagy más olyan célból, amelyhez Ön kifejezetten hozzájárult.

A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásával történik (beleegyezés, amelyet a webes felületen történő megerősítéssel, a cookie-k használatáról szóló értesítést követően, valamint a jelen Irányelvek elolvasását követően adhat meg). Miután tájékoztattuk Önt a személyes adatok kezeléséről, jogosultak vagyunk ezeket az adatokat cookie-k segítségével kezelni minden alkalommal, amikor Ön a webes felületet használja. A cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatokat felhasználói támogatás biztosítására, szolgáltatásaink fejlesztésére használjuk, beleértve a felhasználói viselkedés elemzését és a marketinget.

Személyes adatai csak az Ön hozzájárulásával használhatóak fel a gyűjtésük céljától eltérő célra.

2.3. Milyen sokáig vannak a személyes adatai feldolgozva?

A megrendelésben, illetve a felhasználói fiók regisztrálásakor megadott személyes adatokat csak a szerződés és a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig használjuk fel.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez, vagy üzleti üzenetet küldünk az Ön e-mail címére, az előző cikknek megfelelően az adatokat a webes felület működése során végig felhasználjuk.

Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozását illetően

3.1. A személyes adatok feldolgozását illető szerződéstől való visszalépés joga.

Ha a személyes adatok kezelése csak az Ön hozzájárulásával történik (azaz minden egyéb jogi indok nélkül), Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása bármikor kifejezhető és benyújtható:

e-mailben az e-mail címünkre;

telefonon a telefonszámunkra;

írásban a szállítási címünkre küldött levélben;

kereskedelmi kommunikáció esetén - a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó minden egyes e-mailben feltüntetett módon (leiratkozással vagy a leiratkozás linkre kattintva).

A hozzájárulás visszavonása az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig nem érinti a kezelt adatok jogszerűségét.

3.2. Jog a személyes adatok hozzáféréséhez:

Joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Joga van hozzáférni személyes adataihoz és az alábbi információkat kérni:

a személyes adatok kezelésének célja;

a kezelt személyes adatok kategóriái;

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik;

a személyes adatok megőrzési ideje.

Kérésére a kezelt adatokról másolatot tudunk biztosítani Önnek. A további másolatokért további költségek merülhetnek fel, amelyek nem haladják meg a másolatok előállításának és szállításának költségét.

3.3. Jog a kijavításra

Amennyiben személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van azonnali helyesbítést, azaz a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy a hiányos adatok kiegészítését kérni.

3.4. Feldolgozás elleni tiltakozás joga

Jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat közvetlen marketing célból kezelik, és tiltakozni személyes adatainak automatizált kezelése ellen.

3.5. Törlésre való jog („jog elfeledettnek lenni”)

Jogában áll kérni személyes adatainak törlését, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;

visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását;

tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen;

a személyes adatokat törvényellenesen kezelték.

Ha az adatok törlésének megtagadásának nincs jogalapja, kérésének helyt kell adni.

3.6. Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha:

megtagadja személyes adatai pontosságát;

az adatkezelés törvényellenes, és törlés helyett korlátozást kér a személyes adatok feldolgozásakor;

az Ön személyes adataira már nincs szükség feldolgozási célokra, de Ön jogi igények azonosításához, megalapozásához vagy védelméhez kívánja azokat;

tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen.

Adatkezelési korlátozások esetén csak az Ön személyes adatainak tárolására van jogunk; további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.

Ha a személyes adatok kezelését az Ön által emelt kifogás miatt korlátozzák, határidő szükséges annak eldöntésére, hogy kötelesek vagyunk-e eleget tenni tiltakozásának.

Ha a személyes adatok kezelését az adatok pontos megadásának megtagadása miatt korlátozzák, a korlátozás az adatérvényesítés teljes időtartama alatt folytatódik.

3.7. Adattovábbításhoz való jog

Joga van ahhoz, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat strukturált elektronikus formátumban megkapja, amelyet elküldhet egy másik személyes adatkezelőnek.

3.8. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Személyes adataival kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden szükséges információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk.

Mindent megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett a véghezvitellel, joga van az illetékes hatóságokhoz, különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulni.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

4.1. Hogy kezeljük és dolgozzuk fel a személyes adatait?

Az összegyűjtött személyes és egyéb adatok védve vannak a visszaélésekkel szemben. A személyes adatokat elektronikus formában (automatizáltan) vagy nyomtatott formában (nem automatizáltan) kezeljük.

4.2. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Abban a mértékben, amilyenben ezek az információk a szerződés vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, az Ön személyes adatait továbbadhatjuk más személyeknek (például futárcégeknek vagy kötelezettségeink vagy szerződéseink teljesítésében részt vevő más személyeknek). Személyes adatokat nem adunk ki más személyeknek.

Az Árukereső vásárlóinak e-mail címének tárolására (Online Comparison Shopping Kft.1074 Budapest, Rákóczi út 70-72, CUI: HU24868291, Reg.Comertului: 01-09-186759) jogosult státusza van kérdőívek küldésére a Trusted Store programon belül. Az itt történő vásárlás után az összehasonlító megkapja a vásárló e-mail címét. Az adattovábbítás oka: vásárlói visszajelzés kérése és megjelenítése. A kiküldött e-mail címet az Online Comparison Kft kezeli és tárolja írásos szerződés alapján és az adatvédelemhez szükséges feltételek betartásával.

A: "Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja."

4.3. Kötelező adatok továbbítása kártyás fizetés esetén (COMGATE)

Kártyás fizetéskor a felsorolt adatokat (keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám) a fizető beleegyezése nem szükséges - ezek a törvény által előírt adatok, amelyek a fizetés sikeres lebonyolításához szükségesek. A további adatok továbbítására vonatkozó kötelezettséget különösen a pénzátutalásokat kísérő információkról és az 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/847 európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályozza, amelyet a pénzátutalásokat és egyes kriptovaluták átutalását kísérő információkról szóló, 2023. május 31-i (EU) 2023/1113 európai parlamenti és tanácsi rendelet szabályoz.

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

NYILATKOZAT A COOKIE-K HASZNÁLATÁRÓL

A cookie-k rövid szöveges fájlok, amelyeket egy webszerver hoz létre, és a böngészője segítségével tárolja a számítógépén. Amikor Ön később visszatér ugyanarra a weboldalra, a böngésző visszaküldi a tárolt cookie-t, és a szerver visszakeres minden olyan információt, amelyet korábban tárolt az Ön számára. A cookie-kat a weboldalak túlnyomó többsége használja.

5.1. A cookie-k felosztása

A cookie-k feloszthatók aszerint, hogy ki helyezi el őket a weboldalán, azaz a következők szerint:

1. Első féltől származó cookie - ezek az Ön által megtekintett weboldal domainjére korlátozódnak. Ezek a cookie-k biztonságosabbnak számítanak.

2. Harmadik fél cookie - ezeket egy másik domainről származó szkript helyezi el. Ez lehetővé teszi a felhasználók domaineken keresztüli nyomon követését. Gyakran használják őket a hirdetési csatornák hatékonyságának értékelésére.doménami.

Tartósságuk szerint a cookie-kat a következőkre lehet osztani:

1. Rövid távú (session cookie) – törlődik a számítógépéről, amikor bezárja a böngészőt.

2. Hosszútávú (persistent cookie) – a böngésző bezárása után is megmaradnak, csak nagyon hosszú idő után törlődnek (ez a böngészőtől és a cookie-beállításoktól függ). Manuálisan is törölheti őket.

A cookie-k használata a következőképpen csoportosítható::

1. Technikai - az alapvető webhelyfunkciók (pl. bejelentkezés vagy vásárlás) lehetővé tétele. Ezek a cookie-k szigorúan szükségesek a weboldalunk működéséhez, és az Ön beleegyezése nélkül helyezzük el őket.

2. Funkcionális - cookie-k, amelyek lehetővé teszik például a felhasználó nyelvének vagy régiójának megjegyzését. Ezek a cookie-k a weboldal helyes beállításához kapcsolódnak, és nem vesznek részt a felhasználói tevékenység nyomon követésében. A funkcionális cookie-kat szükségesnek tartjuk, ezért az Ön beleegyezése nélkül helyezzük el őket a weboldalon.

3. Analitikai - a felhasználói viselkedésre vonatkozó, nem anonim adatok gyűjtésére szolgál. Ezen adatok alapján módosíthatjuk a weboldalt, hogy megkönnyítsük a használatát. A beállításokban "Analitikai cookie-ként" engedélyezhetők.

4. Marketing - arra használjuk, hogy hirdetéseket célozzunk meg olyan felhasználóknak, akik már meglátogatták a weboldalunkat. A beállításokban "Marketing cookie-ként" engedélyezhetők.

5. Átalakítás - az ő segítségükkel tudjuk értékelni a kampányok sikerét. A beállításokban "Analitikai cookie-k" néven engedélyezhetők.

6. Személyre szabás - különböző eszközök segítenek a tartalom személyre szabásában - a webhelyet az Ön által megtekintett tartalmak alapján testre szabjuk. Hasonlóképpen, az eszközök segítenek nekünk abban, hogy a keresési eredményeket más felhasználók kereséseire vonatkozó információk alapján igazítsuk ki. Ezek a beállításokban "Preferencia" cookie-ként engedélyezhetők.

5.2. Mire használják a különböző cookie-kat a weboldalon

Itt megtudhatja, hogy weboldalunk milyen cookie-kat használ, milyen célokra és mennyi ideig érvényesek:

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön add-blockert vagy más, a weboldalunkat módosító böngészőbővítményt használ, előfordulhat, hogy az egyes cookie-k céljára vonatkozó információk nem jelennek meg helyesen.

5.3. Cookie-k beállításának lehetőségei

Weboldalunk a hozzájárulás alapján cookie-kkal dolgozik. Nem használunk cookie-kat a weboldalunkon (az alapvető cookie-k kivételével), hacsak Ön nem járul hozzá ezekhez. Abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adja a cookie-k használatához, de később vissza kívánja vonni a hozzájárulását, kérjük, olvassa el az alábbiakban, hogy megtudja, hogyan teheti ezt meg.

Cookie-beállítások a cookie-sávban

Felhívjuk figyelmét, hogy ha olyan hirdetésblokkolót vagy más böngészőbővítményt használ, amely módosítja a weboldalunkat, előfordulhat, hogy a cookie-beállítások és a weboldalunk egyéb funkciói nem működnek megfelelően.

Cookie-k törlése a böngészőben

A cookie-kat törölheti a böngészőjében - általában a meglátogatott oldalak "Előzmények" menüpontjában találhatóak.

A cookie-k blokkolása a böngészőben
A böngészők lehetővé teszik, hogy blokkolja a cookie-k elhelyezését a számítógépén. Ebben az esetben azonban a weboldal működése korlátozott lesz. A böngészőjének a cookie-k tárolására vonatkozó beállításával kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a böngésző szolgáltatójának weboldalára:

5.4. Hogyan tároljuk a cookie-k használatához való hozzájárulást

A CookieHub platformon keresztül tároljuk a felhasználók hozzájárulását a cookie-k használatához. Ez a platform csak a felhasználó hozzájárulásának azonosításához szükséges adatokat tárolja.
Token
Egy véletlenszerű karakterlánc, amelyet a CookieHub cookie-ban tárol a felhasználó böngészőjében a cookie-kategória beállításaival együtt. Erre a tokenre a megadott hozzájárulás azonosításához van szükségünk.
URL
A teljes URL, amelyen a felhasználó a hozzájárulás konfigurálásakor tartózkodott.
Anonimizált IP-cím
Az ügyfél IP-címe. Az IP-cím utolsó részét 0-val kell helyettesíteni, mivel az IP-cím személyes adatnak tekinthető.
Föld
Az IP-cím regisztrált országkódja. A geolokáció használatakor ez hasznos lehet annak megállapításához, hogy a felhasználó beleegyezett-e vagy kapott-e opciókat.
User Agent
A felhasználói ügynök általában a böngészőre és az operációs láncra vonatkozó információkat tartalmaz.
Dátum és idő
A hozzájárulás dátuma és időpontja.

 

Ez a szabályzat 2024.03.13-tól érvényes és hatályos.

A terméket bekerült a kosárba

Bezár

Kosárba

INGYENES házhozszállítás!

Termék hozzáadva az összehasonlításhoz

Bezár

Mindet összehasonlítani