Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Adatvédelmi irányelvek

Ezek az adatvédelmi irányelvek (továbbá csak „irányelvek”) azt írják le, hogy kell gyűjteni, használni és tovább kezelni a www.robotworld.hu webes felület (továbbá webes felület) által begyűjtött személyes adatokat.
 

A személyes adatok kezelője:

ROBOT WORLD s.r.o., székhely Běloveská 944, 547 01 Náchod, Cseh Köztársaság

Üzleti regisztrációs szám: 49813366

áfa: CZ49813366

Bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon, C szakasz, 4987. sz.
 

A személyes adatok kezelőjének elérhetőségei:

Szállítási cím: ROBOT WORLD s.r.o., Běloveská 944, 547 01 Náchod, Cseh Köztársaság

Telefonszám: +36 199 90 109

E-mail: [email protected]

A bizalmasság nagyon fontos számunkra. Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen szabályzatot, mert fontos információkat tartalmaz az Ön személyes adatainak kezeléséről, valamint az ezzel kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.


ELŐZETES RENDELKEZÉSEK

1.1. Milyen szabályokat tartunk be a személyes adatok kezelésekor?

A személyes adatok feldolgozása a román jog és a közvetlenül alkalmazandó európai uniós jog, különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016 április 27-i (EU) 2016/679 rendelete az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szerint történik.

1.2. Milyen személyes adatok?

A személyes adat minden olyan információ, amely egy adott személyt azonosít, vagy azonosítani képes. A személyes adatok különösen (de nem kizárólagosan):

azonosító adatok, például név és vezetéknév, személyi számkód, születési dátum, nem, felhasználói fiók neve;

kapcsolattartási adatok, például lakcím (vagy szállítási cím), telefonszám, e-mail cím;

egyéb információk, például a cookie-kon keresztül gyűjtött információk, IP-cím (hálózati azonosító), beleértve a böngésző és az operációs rendszer típusát, a webes felület látogatásainak idejét és számát, valamint egyéb hasonló információkat.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA

2.1. Hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait?

Ezeket a személyes adatokat főként rendelés leadásakor vagy felhasználói fiók regisztrálásakor adja meg.

Ezenkívül a webes felület elérésekor és használatakor bizonyos személyes adatok gyűjtése és tárolása történhet cookie-kon keresztül.

2.2. Milyen célból dolgozzuk fel a személyes adatait?

Az áru vagy szolgáltatások megrendeléséhez megadott személyes adatok az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül kizárólag a szerződés teljesítése, azaz áru vagy szolgáltatások szállítása céljából gyűjthetők. Ezen adatokat a jogszabályból eredő kötelezettségeink teljesítése (különös tekintettel a számviteli kötelezettségek, adóbizonylatok archiválása stb.) teljesítése céljából is kezelhetjük.

A felhasználói fiók regisztrációjához megadott személyes adatok az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül, kizárólag a felhasználói fiókhoz való hozzáférés, üzenetek és kezelés céljából gyűjthetőek.

Hozzájárulása webes felületen történő megerősítése esetén a rendelés leadása vagy az ügyfélfiók regisztrálása során megszerzett személyes adatait kezelhetjük közvetlen üzleti és marketing üzenetek küldése céljából, vagy más olyan célból, amelyhez Ön kifejezetten hozzájárult.

A cookie-kon keresztül gyűjtött személyes adatok feldolgozása az Ön hozzájárulásával történik (beleegyezés, amelyet a webes felületen történő megerősítéssel, a cookie-k használatáról szóló értesítést követően, valamint a jelen Irányelvek elolvasását követően adhat meg). Miután tájékoztattuk Önt a személyes adatok kezeléséről, jogosultak vagyunk ezeket az adatokat cookie-k segítségével kezelni minden alkalommal, amikor Ön a webes felületet használja. A cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatokat felhasználói támogatás biztosítására, szolgáltatásaink fejlesztésére használjuk, beleértve a felhasználói viselkedés elemzését és a marketinget.

Személyes adatai csak az Ön hozzájárulásával használhatóak fel a gyűjtésük céljától eltérő célra.

2.3. Milyen sokáig vannak a személyes adatai feldolgozva?

A megrendelésben, illetve a felhasználói fiók regisztrálásakor megadott személyes adatokat csak a szerződés és a törvényi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig használjuk fel.

Amennyiben kifejezett hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez, vagy üzleti üzenetet küldünk az Ön e-mail címére, az előző cikknek megfelelően az adatokat a webes felület működése során végig felhasználjuk.

Az Ön jogai a személyes adatok feldolgozását illetően

3.1. A személyes adatok feldolgozását illető szerződéstől való visszalépés joga.

Ha a személyes adatok kezelése csak az Ön hozzájárulásával történik (azaz minden egyéb jogi indok nélkül), Önnek joga van a hozzájárulását bármikor visszavonni.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonása bármikor kifejezhető és benyújtható:

e-mailben az e-mail címünkre;

telefonon a telefonszámunkra;

írásban a szállítási címünkre küldött levélben;

kereskedelmi kommunikáció esetén - a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó minden egyes e-mailben feltüntetett módon (leiratkozással vagy a leiratkozás linkre kattintva).

A hozzájárulás visszavonása az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásáig nem érinti a kezelt adatok jogszerűségét.

3.2. Jog a személyes adatok hozzáféréséhez:

Joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Joga van hozzáférni személyes adataihoz és az alábbi információkat kérni:

a személyes adatok kezelésének célja;

a kezelt személyes adatok kategóriái;

a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akik számára a személyes adatokat hozzáférhetővé teszik;

a személyes adatok megőrzési ideje.

Kérésére a kezelt adatokról másolatot tudunk biztosítani Önnek. A további másolatokért további költségek merülhetnek fel, amelyek nem haladják meg a másolatok előállításának és szállításának költségét.

3.3. Jog a kijavításra

Amennyiben személyes adatai pontatlanok vagy hiányosak, joga van azonnali helyesbítést, azaz a pontatlan adatok helyesbítését és/vagy a hiányos adatok kiegészítését kérni.

3.4. Feldolgozás elleni tiltakozás joga

Jogában áll tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, ha azokat közvetlen marketing célból kezelik, és tiltakozni személyes adatainak automatizált kezelése ellen.

3.5. Törlésre való jog („jog elfeledettnek lenni”)

Jogában áll kérni személyes adatainak törlését, ha:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy feldolgozták;

visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását;

tiltakozott a személyes adatok kezelése ellen;

a személyes adatokat törvényellenesen kezelték.

Ha az adatok törlésének megtagadásának nincs jogalapja, kérésének helyt kell adni.

3.6. Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni, ha:

megtagadja személyes adatai pontosságát;

az adatkezelés törvényellenes, és törlés helyett korlátozást kér a személyes adatok feldolgozásakor;

az Ön személyes adataira már nincs szükség feldolgozási célokra, de Ön jogi igények azonosításához, megalapozásához vagy védelméhez kívánja azokat;

tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen.

Adatkezelési korlátozások esetén csak az Ön személyes adatainak tárolására van jogunk; további feldolgozás csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi okokból lehetséges.

Ha a személyes adatok kezelését az Ön által emelt kifogás miatt korlátozzák, határidő szükséges annak eldöntésére, hogy kötelesek vagyunk-e eleget tenni tiltakozásának.

Ha a személyes adatok kezelését az adatok pontos megadásának megtagadása miatt korlátozzák, a korlátozás az adatérvényesítés teljes időtartama alatt folytatódik.

3.7. Adattovábbításhoz való jog

Joga van ahhoz, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat strukturált elektronikus formátumban megkapja, amelyet elküldhet egy másik személyes adatkezelőnek.

3.8. Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Személyes adataival kapcsolatos jogait elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja. Minden szükséges információt és intézkedést indokolatlan késedelem nélkül megadunk.

Mindent megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében. Ha azonban nem elégedett a véghezvitellel, joga van az illetékes hatóságokhoz, különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulni.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA

4.1. Hogy kezeljük és dolgozzuk fel a személyes adatait?

Az összegyűjtött személyes és egyéb adatok védve vannak a visszaélésekkel szemben. A személyes adatokat elektronikus formában (automatizáltan) vagy nyomtatott formában (nem automatizáltan) kezeljük.

4.2. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Abban a mértékben, amilyenben ezek az információk a szerződés vagy egyéb kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, az Ön személyes adatait továbbadhatjuk más személyeknek (például futárcégeknek vagy kötelezettségeink vagy szerződéseink teljesítésében részt vevő más személyeknek). Személyes adatokat nem adunk ki más személyeknek.

Az Árukereső vásárlóinak e-mail címének tárolására (Online Comparison Shopping Kft.1074 Budapest, Rákóczi út 70-72, CUI: HU24868291, Reg.Comertului: 01-09-186759) jogosult státusza van kérdőívek küldésére a Trusted Store programon belül. Az itt történő vásárlás után az összehasonlító megkapja a vásárló e-mail címét. Az adattovábbítás oka: vásárlói visszajelzés kérése és megjelenítése. A kiküldött e-mail címet az Online Comparison Kft kezeli és tárolja írásos szerződés alapján és az adatvédelemhez szükséges feltételek betartásával.

A: "Az e-mail cím vásárlói elégedettség-felmérés céljából, közvetlen üzletszerzési céllal is kezelésre kerül, mely ellen elérhetőségeinken tiltakozhat. E-mail címét az Árukereső (Online Comparison Shopping Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) a kérdőíves felmérés céljából adatfeldolgozóként tárolja."

Személyes adatait nem továbbítjuk az Európai Unión kívüli országokba.

COOKIES

5.1. Mi az a cookies?

A cookies olyan szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webes felület funkcionalitását és a webes felület minden egyes látogatójának számítógépén vagy más elektronikus eszközén tárolódnak.

Nem minden cookie gyűjt személyes adatokat; egyesek biztosítják a webes felület zavartalan működését. Ha nem ért egyet a cookie-k tárolásával, böngészője beállításainak módosításával megakadályozhatja azok gyűjtését.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a webes felület összes funkcióját.

5.2. Milyen sütiket használ a webes felület és milyen célokra?

A webes felület session (ideiglenes) cookie-kat használ, amelyek automatikusan törlődnek, amikor befejezi a webes felület böngészését. Állandó cookie-kat is használ, amelyek mindaddig az Ön eszközén maradnak, amíg Ön nem törli őket.

A webes felület által használt cookie-k típusai:

relációs cookie-k – ezek a cookie-k webdomainünkhöz vannak társítva; ezek szükséges cookie-k és teljesítmény cookie-k, ideiglenesek vagy állandóak;

szükséges cookie-k - lehetővé teszik a webes felület böngészését és az alapvető funkciók használatát, nem azonosítanak és nem dolgoznak fel személyes adatokat;

teljesítmény cookie-k – a webes felület használatának elemzésére szolgálnak (látogatások száma, a webes felületen eltöltött idő stb.); az ezen sütik által megszerzett adatok névtelenek;

harmadik féltől származó cookie-k – ezek a cookie-k a weboldalunk domainjétől eltérő domainhez vannak társítva, még akkor is, ha Ön a weboldalunkat böngészi; ezek a sütik lehetővé teszik, hogy elemezzük weboldalunkat, és személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek; ezek funkcionális célzási és reklám cookie-k;

funkcionális cookie fájlok – a tartalom személyre szabására szolgálnak a hitelesítési adatok, a földrajzi helymeghatározás stb.; személyes adatokat gyűjthet és kezelhet;

célzáshoz és reklámozáshoz használt cookie-k – célzott hirdetések megjelenítésére szolgálnak a webes felületen és azon kívül; személyes adatokat gyűjthet és kezelhet. Weboldalunk Ön használatával kapcsolatos információkat megoszthatjuk közösségi médiánkkal, hirdetési és elemzési partnereinkkel.

5.3. Felhasznált Google szolgáltatások

A webes felület a Google Analytics és a Google, Inc. által nyújtott egyéb szolgáltatásokat használja. ("Google"). Ezek a szolgáltatások a cookie-kon keresztül szerzett információk alapján működnek.

Ha további információra van szüksége arról, hogy a Google hogyan használja fel az Öntől kapott információkat, és hogyan módosíthatja vagy tilthatja le a feldolgozást, kérjük, látogasson el a következő linkre: Hogyan használja fel a Google a partnereink webhelyeiről vagy alkalmazásaiból származó információkat.

 

Ezek az irányelvek érvényesek, érvénybe lépésük dátuma 05.03.2018.

A terméket bekerült a kosárba

Bezár

Kosárba

INGYENES házhozszállítás!

Termék hozzáadva az összehasonlításhoz

Bezár

Mindet összehasonlítani